Kenniswebsite Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

Het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) was sinds 2011 een programma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en partners in de logistieke keten. Het programma is eind 2014 afgerond. Rijkswaterstaat was initiatiefnemer van dit programma, waarin overheden, kennisinstituten, vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens, terminals en logistieke bedrijven samenwerkten aan het beter benutten van de vaarwegen. Vanuit deze publiek-private samenwerking zijn ruim 100 projecten opgezet en uitgevoerd. De afgelopen vier jaar is daarmee een impuls gegeven aan de binnenvaart- en logistieke sector.

Kenniswebsite
Op deze kenniswebsite vindt u de belangrijkste achtergronden, resultaten en informatie van de projecten van IDVV gebundeld bijeen. Met als doel: kennisdeling, inspireren en informeren.

  • Openbaar

Contact

Stuur een bericht via het contactformulier

English

Projectinformation in English language