Evaluaties en monitoringsrapporten

IDVV is een groot programma en Rijkswaterstaat evalueert tussentijds de resultaten. CGI (voormalig Logica) en Dialogic hebben de evaluaties uitgevoerd. Naar verwachting volgt in het voorjaar van 2015 een eindevaluatie over het programma IDVV.

 

0 bestanden: