Projecten

Vanuit een publiek private samenwerking zijn de afgelopen jaren ruim 100 projecten opgezet en uitgevoerd, waarvan een groot deel onder begeleiding vanuit netwerkorganisatie Connekt. De aanpak richtte zich op het delen van (digitale) informatie en samenwerken in de logistieke keten. Daarnaast het realiseren van een aantrekkelijkere binnenvaart (schoon, vlot en veilig) en meer voorspelbare reistijden.

Netwerkorganisatie Connekt heeft namens IDVV bedrijven uit de logistieke sector gevraagd ideeën uit de eigen praktijk in te dienen voor het beter benutten van de vaarwegen. Dit heeft geleid tot 21 bedrijfsinitiatieven. Lees wat deze bedrijfsinitatieven inhouden.

Een greep uit de 100 projecten: